အာမခံအမျိုးအစားများ

အာမခံအမျိုးအစားများ


နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

မမျှော်လင့်ထားသော ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိမည့်အပြင် ကာလတစ်ခု ကုန်ဆုံးချိန်တွင် မျှော်မှန်းထားသည့် ငွေပမာဏကို စုဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

• ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စိတ်ချရမှုရှိခြင်း။
• ငွေကြေးစုဆောင်းတတ်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိစေခြင်း။
• အခွန်အခမှ သက်သာခွင့် ရရှိစေနိုင်ခြင်း။

အဓိကအချက်အလက်များ

• ပေါ်လစီသက်တမ်း – ၅ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် (မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
• ပရီမီယံသက်တမ်း – ၅ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်
• အာမခံထားငွေ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ
• အာမခံထားနိုင်သောအသက်အရွယ် – ၁၀ နှစ် မှ ၆၀ နှစ်အထိ

အကျိုးခံစားခွင့်များ

• သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
• နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့်
• ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်

အကျိုးခံစားခွင့်မရနိုင်သည့် အချက်များ

• သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
အာမခံထားသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သေဆုံးခဲ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ပေးသွင်းပြီးသော ပရီမီယံကိုသာ ပြန်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း။
(ခ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ် အတွင်း သေဆုံးခြင်း။
• ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်
အာမခံထားသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ပေးသွင်းပြီးသော ပရီမီယံကိုသာ ပြန်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(ခ) မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းကြောင့် မသေဘဲ ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(ဂ) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(ဃ) ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆေးကို မှီဝဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(င) ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(စ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။

ပိုမိုသိရှိရန်

အသေးစိတ်သိရှိစုံစမ်းလိုပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် “ပိုမိုသိရှိရန်” ကို နှိပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပြီး စီဘီအသက်အာမခံသို့ ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စီဘီအသက်အာမခံမှ အသက်အာမခံ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက လူကြီးမင်းအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီး အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။