ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများ

ရုံးချုပ်(ဆရာစံ)

သမဝါယမစီးပွားရေးဗဟိုဌာန၊ ဆရာစံပလာဇာ၊ ၅-ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၀၁-၅၄၁၉၉၄ ၊ ၅၅၇၆၄၀ ၊ ၈၆၀၄၅၀၄ ၊၈၆၀၄၅၀၅ ၊၈၆၀၄၅၀၆ ၊ ၈၆၀၄၅၀၇

Call Center : ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၀၉

contact@cblife.com.mm


ရွှေပိတောက်ရုံးခွဲ

အမှတ်(၇၃)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပိတောက်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
contact@cblife.com.mm

မန္တလေး ရုံးခွဲ

အမှတ်(ဇ/၅/၂၅)၊ (၆၂)လမ်း၊ မြို့သစ် (၄)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၀၉ ၂၅၄၂၈၇၁၇၅၊ ၀၉ ၂၅၄၂၈၇၂၇၈၊ ၀၉ ၂၅၄၂၈၇၂၇၉
contact@cblife.com.mm

စီဘီအသက်အာမခံနှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ

စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်များရှိပါသလား။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသက်အာမခံနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုသည်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။