အဝေးပြေးအမြန်လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာ အထူးခရီးသွားအာမခံ

ပြည်သူများ ခရီးသွားစဉ်အတွင်း ယာဉ််မတော်တဆမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို အာမခံစနစ်ဖြင့် အထိုက်အလျောက် လျော့ပါးစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ခရီးသွား အာမခံ

ပြည်သူများ ခရီးသွားစဉ်အတွင်း ယာဉ််မတော်တဆမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို အာမခံစနစ်ဖြင့် အထိုက်အလျောက် လျော့ပါးစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြင်းထန်သောရောဂါကုသမှုအာမခံ

ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ၌ ပြင်းထန်သောရောဂါကြောင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုများအတွက် ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအာမခံ

ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေး ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အတိုင်းအတာတခုအထိ အထောက် အပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။