အာမခံအမျိုးအစားများ

အာမခံအမျိုးအစားများ


ပညာရေးအသက်အာမခံ

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း မိခင် (သို့) ဖခင် သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းများကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ သားသမီးများအတွက် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ဘွဲ့ရသည်အထိ အကာအကွယ် ရရှိနိုင် ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

• သားသမီးများ ပညာရေးစရိတ်များအတွက် အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်ခြင်း
• ပရီမီယံပေးသွင်းမှု ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်ခြင်း
• အခွန်အခမှ သက်သာခွင့် ရရှိစေနိုင်ခြင်း

အဓိကအချက်အလက်များ

• ပေါ်လစီသက်တမ်း – ၉ နှစ် (သို့) ၁၁ နှစ် (သို့) ၁၄ နှစ်
(မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
• ပရီမီယံသက်တမ်း – ၅ နှစ် (သို့) ၇ နှစ် (သို့) ၁၀ နှစ်
• အာမခံထားငွေ – ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ
• အာမခံထားသူ၏ အသက် – ၁၈ နှစ် မှ ၅၆ နှစ်အထိ

အကျိုးခံစားခွင့်များ

• အခြေခံ အကျိုးခံစားခွင့်
◦ ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့်
◦ ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်*
• နှစ်ထပ်ကွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်
◦ သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်
◦ ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်
◦ ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်*
◦ ပညာရေး အကျိုးခံစားခွင့်
* ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့် ဆိုသည်မှာ ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့် ကာလအတွင်း ပေါ်လစီရှင် သေဆုံး (သို့) ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်ပါက ပေါ်လစီသက်တမ်းအတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းရန် မလိုတော့သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆိုလိုပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်မရနိုင်သည့် အချက်များ

• သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
အာမခံထားသူသည်
(က) အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း။
(ခ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးခြင်း။
• ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်
အာမခံထားသူသည်
(က) ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ် လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။ ။
(ခ) မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းကြောင့် မသေဘဲ ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(ဂ) မူးယစ်ဆေးဝါး/ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(ဃ) ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။
(င) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း ထာ၀စဉ်လုံး၀ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း။

ပိုမိုသိရှိရန်

အသေးစိတ်သိရှိစုံစမ်းလိုပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် “ပိုမိုသိရှိရန်” ကို နှိပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပြီး စီဘီအသက်အာမခံသို့ ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စီဘီအသက်အာမခံမှ အသက်အာမခံ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက လူကြီးမင်းအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီး အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။