အာမခံအမျိုးအစားများ

အာမခံအမျိုးအစားများ


တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင် တက်ရောက် ကုသရခြင်း တို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

• ပရီမီယံကြေး သက်သာခြင်း။
• ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိခြင်း

အဓိကအချက်အလက်များ

• ပေါ်လစီသက်တမ်း – ၁ နှစ်
• ပရီမီယံသက်တမ်း – ၁ နှစ်
• အာမခံထားငွေ – ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ
• အာမခံထားနိုင်သူ၏ အသက်အရွယ် – ၁၆ နှစ် မှ ၆၀ နှစ်အထိ

အကျိုးခံစားခွင့်များ

  • သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
  • ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်
  • ဆေးရုံတက် အကျိုးခံစားခွင့် (မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု)

ဒဏ်ရာ

အာမခံထားငွေ၏ %

သေဆုံးခြင်း

၁၀၀ %

ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း

၁၀၀ %

လက် (သို့) ခြေနှစ်ဖက် ပြတ်ခြင်း

၁၀၀ %

မျက်စိနှစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း

၁၀၀ %

လက် (သို့) ခြေတစ်ဖက်ပြတ်ခြင်း

၅၀ %

လက် (သို့) ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၅၀ %

မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း

၅၀ %

(ဖော်ပြမထားသည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်အရ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထား များအတိုင်း သင့်လျော်သော အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးပါမည်။)

ပိုမိုသိရှိရန်

အသေးစိတ်သိရှိစုံစမ်းလိုပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် “ပိုမိုသိရှိရန်” ကို နှိပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပြီး စီဘီအသက်အာမခံသို့ ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စီဘီအသက်အာမခံမှ အသက်အာမခံ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက လူကြီးမင်းအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီး အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။