စုပေါင်းကျန်းမာရေး နှင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုအာမခံ

မထင်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့လာရသည့်အခါ အလုပ်ရှင်များ မိမိတို့ ၀န်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစု၀င်များအတွက်ငွေရေးကြေးရေး အကာအကွယ်ပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။