တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင် တက်ရောက် ကုသရခြင်း တို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။