တစ်လုံးတည်းပေး ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ

တစ်လုံးတည်းပေး ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ ထားရှိခြင်းဖြင့် မမျှော်လင့်သော ဖြစ်ရပ် များနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်မည့်အပြင် ကာလတစ်ခုတွင် ရည်မှန်းထားသည့် ငွေပမာဏကို စုဆောင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။