ပြင်းထန်သောရောဂါကုသမှုအာမခံ

ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ၌ ပြင်းထန်သောရောဂါကြောင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုများအတွက် ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။