မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


စုပေါင်းကျန်းမာရေး နှင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုအာမခံ

အာမခံထားသူသည် ၄င်းရရှိနိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များသည် အကျိုးခံသားခွင့်ဇယားတွင် တောင်းခံနိုင်သော ပမာဏကျန်ရှိနေသေးလျှင် တောင်းခံ၍ရနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပလူနာဆေးကုသစရိတ် တောင်းခံရန် ထိုအကာအကွယ်ကို၀ယ်ယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

အာမခံထားသူသည်ဆေးရုံတက်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း ဆေး၀ါးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများအတွက်အကာအကွယ် ကို ၂၄ နာရီ ၇ရက်ပတ်လုံး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဤအာမခံအမျိုးအစားတွင် ပေါ်လစီစာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆေးရုံဆင်းပြီးနောက်ပိုင်း ကုသမှုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ (ဆေးရုံတက်သည့် အကြောင်းအရာနှင့်တူညီရပါမည်။)

ပြင်ပလူနာအဖြစ်ဆေးရုံပြသခြင်းအတွက် တစ်ရက်ဆေးခန်းပြသမှု အတွက် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ရက် ၃၀ အထိ အများဆုံး အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ – Diamond Plan အတွက် တစ်ရက်လျှင်ပြင်ပလူနာကုသမှု အကျိုးခံစားခွင့် – ၃၀,၀၀၀ကျပ်

တစ်နှစ်လျှင်အများဆုံးရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့် ( ရက် ၃၀) – ၃၀,၀၀၀ x ၃၀ = ၉၀၀,၀၀၀ကျပ်

ပေါ်လစီနှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းထွက်ပါက ပရီမီယံလုံးဝပြန်မအမ်းပါ။ အစားထိုးခွင့် (၃) ကြိမ် ခွင့်ပြုသည်။

ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈ အာမခံ

(က)      မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း

(ခ)        မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ထာဝစဉ်လုံးဝမသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း

(ဂ)        မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ကိုယ္အဂၤါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

(ဃ)      မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းအတွက် တစ်ပတ် (အာမခံထားငွေ၏ ၃% မှ တစ်နှစ်လုံး အများဆုံး ၁၅%)

(င)       မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကြောင့်အိမ်၌အနားယူနေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်ပါက ဝင်ငွေဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် တစ်ပတ် (အာမခံထားငွေ၏ ၃% မှ တစ်နှစ်လုံး အများဆုံး ၁၅%) ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံပေးသွင်းမှုကိုတစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရပါသည်။

ဖျားနာမှုအတွက် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းသည့် ကိုယ္အဂၤါထိခိုက်မှု အာမခံမှ အကာအကွယ်ပေးသော အန္တရာယ်မဟုတ်ပါ။ အကျုံးမဝင်သော ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသဖြင့် တောင်းခံ၍မရနိုင်ပါ။

သို့ရာတွင် ဆေးရုံတက်ကုသမှုအနည်းဆုံး (၇)ရက်ရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) အိမ်၌အနားယူနေထိုင်ရခြင်းသည် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့် အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းအတွက် ဝင်ငွေဆုံးရှုံးသည့် အကျိုး ခံစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

 

အသေးစားကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အသက်အာမခံ (စိတ်ချလိုက်ဖ်)

အာမခံထားသူ သေဆုံးပါက အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူမှ အာမခံစတင်ထားစဉ်က ရွေးချယ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပြောင်းခံရသူက ရရှိပါမည်။

ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူကိုယ်တိုင်က ရရှိပါမည်။

(က) အာမခံလက်မှတ်အထောက်အထား (SMS (Screen Shot) လက်ခံမှတ်တမ်းအား ပြသရမည်။)

() မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်

() အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ

() ဆေးမှတ်တမ်း

() ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်၏ အတည်ပြုထောက်ခံစာ

() အာမခံထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

အာမခံသက်တမ်း ()နှစ် သည် အာမခံစတင်အတည်ပြုသည့် နေ့မှ စ၍ (၃၆၅) ရက် ကြာပြီးနောက် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံကို စတင်၀ယ်ယူပြီးနောက် အတည်ပြုစာတိုနှင့် ဝယ်ယူပြီးချိန်မှ (၂၄) နာရီ ကြာပြီးနောက် အာမခံအကာအကွယ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို စတင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

  • သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

  • ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်

  • ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်

ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဒဏ်ရာအတိမ်အနက်၊ ပြင်းထန်မှု အပေါ်မူတည်၍ အာမခံထားငွေ၏ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းများအလိုက် အချိုးကျ ပေးလျော်မှုများကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်

လျော်ကြေးပေးချေရသည့် အကြောင်းအရင်း

အာမခံထားငွေ၏ %

၁။

မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး၀ကွယ်ခြင်း

၁၀၀ %

၂။

မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း

၅၀ %

နားနှစ်ဖက်လုံး၀မကြားရခြင်း

၅၀ %

၄။

နားတစ်ဖက်လုံး၀မကြားရခြင်း

၂၅ %

၅။

စကားမပြောနိုင်ဖြစ်ခြင်း

၂၅ %

၆။

လက်နှစ်ဖက်(သို့) ခြေနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၁၀၀ %

၇။

လက်တစ်ဖက် (သို့) ခြေတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၅၀ %

၈။

နားနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၃၀ %

၉။

နားတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခြင်း

၁၅ %

၁၀။

ခါးရိုးကျိုးခြင်း

၅၀ %

၁၁။

လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၂။

ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၃။

တင်ပဆုံရိုးနှစ်ရိုးကျိုးခြင်း

၃၀ %

၁၄။

ပခုံးရိုး (သို့) ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း

၂၀ %

၁၅။

လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၁၅ %

၁၆။

ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာတွင် ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

၁၅ %

ပြည်သူပြည်သား နှစ်ချင်းအာမခံ

() သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

() ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်း အကျိုးခံစားခွင့်

() ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံထားသူ၏အသက် နှင့် အာမခံထားငွေ ပမာဏ ပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးစစ်ရန်လိုပါသည်။

အာမခံထားသူ၏အသက်

အာမခံထားငွေ ပမာဏ

(၁၈) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်

,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်

(၆၁) နှစ်မှ (၇၅) နှစ်

,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက်

တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်မှစ၍ အများဆုံး (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် အထိ ထားနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏ () ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။

ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ တစ်ကြိမ်တည်းပေးပရီမီယံ ဖြစ်ပါသည်။

သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် ၊ ထာဝစဉ်လုံးဝမသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့် ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၊ ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် ။

ဆေးရုံတက်အကျိုးခံစားခွင့် (မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြင့်ဆေးရုံတက်ရပါက)

အာမခံထားငွေ (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် အတွက် တစ်ရက်လျှင် (,၀၀၀)ကျပ်

(ဆေးရုံ ၁ကြိမ်တက်လျှင် အများဆုံး () ရက်နှင့် ၃ကြိမ်အထိသာ)

အားကစားသမားအာမခံ

အာမခံထားငွေကို အနည်းဆုံး (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ် မှစ၍ အများဆုံး (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် အထိ ထားနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးမှာ အာမခံထားငွေ၏ (.)ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။

ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ တစ်ကြိမ်တည်းပေးပရီမီယံ ဖြစ်ပါသည်။