မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


Smart Legacy 5/5

Smart Saving 5/2 ကို ဝယ်ယူပါက ပရီမီယံ ၂ နှစ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်မှာ ၂ နှစ်သာ ရမည်ဖြစ်ပြီး Smart Legacy 5/5 ကို ဝယ်ယူပါက ပရီမီယံ ၅ နှစ် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်မှာ ၅ နှစ်လုံး ရရှိနိုင်ပါသည်။
Smart Saving 5/2 ကို ဝယ်ယူလျှင် အာမခံသက်တမ်းအတွင်း လျော်ကြေးတောင်းခံရမည့်ကိစ္စ တစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ပါက ရှင်သန်မှုအကျိုးခံစားခွင့် (နှစ်စဥ်ကူပွန်) ရပါမည်။ Smart Legacy 5/5 ကို ဝယ်ယူပါက ရှင်သန်မှုအကျိုးခံစားခွင့် (နှစ်စဥ်ကူပွန်) မရရှိနိုင်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ခံစားခွင့်များကို နှစ်စေ့ချိန်တွင်စု‌ပေါင်းပြီး နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့်ကို ကနဦးအာမခံထားငွေ၏ ၅၅၅% ထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားအားလုံးနှင့် မတူညီသော အလုပ်အကိုင်များအားလုံးအတွက် တူညီသောစျေးနှုန်းဖြင့်သာ ပရီမီယံကို ကောက်ခံသည့်အတွက် ငွေစုဆောင်းပြီး အသက်အာမခံ အကာအကွယ်ကိုပါ တစ်ပါတည်းရယူလိုသော သက်ကြီးပိုင်းများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။

အာမခံထားသူမှ ကုမ္ပဏီသို့ ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ် ပြီး (၆၀)ရက် အတွင်း ပေါ်လစီစာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပြီးပြည့်စုံအောင် တင်ပြပြီး အ‌ကြောင်းကြားရပါမည်။ အာမခံထားသူမှ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရန်အ‌ကြောင်းကြားပြီးပါက အလုပ်လုပ်ရက် (၁၅) ရက် အတွင်း ကုမ္ပဏီက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် လျော်‌ကြေးပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ (သို့) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (Beneficiary) အား ပေးအပ်ပါမည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရယူပြီးသည့် နောက်နေ့မှစပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပေါ်လစီသည်လည်း ပြီးဆုံးသွားမည်။

ပေါ်လစီအသက်ဝင်ပြီးနောက်မှ ကနဦးအာမခံထားငွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရပါ။ ပရီမီယံပေးသွင်းမှုပုံစံ နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ‌‌ပြောင်းလဲခြင်းကို ကုမ္ပဏီမှ ခွင့်ပြုပါက ပြင်ဆင်လို့ရပါသည်။

Personal Accident Insurance ကို Smart Legacy 5/5 နှင့် တွဲယူပြီး သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကို ထပ်ဆောင်းရရှိနိုင်ရုံသာမက မမျှော်လင့်သော အခြေအနေများနှင့် ကြုံတွေ့လာရပါက အသေးစားထိခိုက်မှုများအတွက် Personal Accident Insurance အာမခံထားငွေ၏ ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ

(က)    ဝင်ငွေခွန်သက်သာခြင်း (Tax Deductible)

(ခ)      နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့်

(ဂ)      သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်

(ဃ)    ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်

(င)      အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း(ပေါ်လစီရှင်က ပေါ်လစီကို နှစ်မစေ့ခင် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့် ခံစားခွင့်)

(စ)      ပေါ်လစီကိုစာရင်းပိတ်ခြင်း (ပေါ်လစီရှင်ကအတည်ဖြစ်ပြီးသောပေါ်လစီတွင် ပရီမီယံဆက်လက် မပေးသွင်းနိုင် လျှင် စာရင်းပိတ်နိုင်သည်။ ပေါ်လစီသက်တမ်း စေ့ရောက်သည့်အခါမှသာ စာရင်းပိတ်တန်ဖိုးကို ထုတ်ပေးသည်။)

ပေါ်လစီ(အာမခံသက်တမ်း)မှာ ၅နှစ်၊ ၇နှစ်၊ ၁၀နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားငွေအရသော်လည်းကောင်း၊ အသက်အရသော်လည်းကောင်း လိုအပ်ပါက အာမခံထားသူသည် ဆေးစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံ၍ မရနိုင်သောအချက်များမှာ –

(က)    ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဒဏ်ရာရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း

(ခ)      အာမခံစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း

(ဂ)      မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်း

(ဃ)    ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသော ဆေးဝါးများကိုမှီဝဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်း

(င)      မိမိကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ထာ၀စဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်

(စ)     ဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သောရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် ပေါ်လစီစတင်ခဲ့သည့် သက်တမ်း တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် ထာ၀စဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပဲ ပေးသွင်းပြီးသော ပရီမီယံများကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးပါမည်။

တစ်လုံးတည်းပေး ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ

အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၄င်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံ စုစုပေါင်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူအား ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း (နှစ်)

သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံသက်တမ်း

တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

မည်သည့် အာမခံသက်တမ်းတွင်မဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ်ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအား အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

အကယ်၍ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ် ရှိသည့်အာမခံဝယ်ယူပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော် ကာလ၌ သေဆုံးပါက ကုမ္ပဏီသည် အာမခံထားငွေအပေါ်မှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ အာမခံထားသူအား အကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း (နှစ်)

သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံသက်တမ်း

တစ်နှစ်အတွင်း သေဆုံးပါက

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

ပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံစုစုပေါင်းနှင့် ၎င်းအပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

မည်သည့် အာမခံသက်တမ်းတွင်မဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း () နှစ်ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးခဲ့ပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအား အာမခံထားငွေကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ရရန်ရှိငွေများကို နှုတ်၍ ကျန်ငွေကိုသာ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။

စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့် ပရီမီယံကြေး = အာမခံထားငွေ၏ ၈၃ %

= ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် x ၈၃ %

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် = စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီးသည့်ပရီမီယံကြေး + စုစုပေါင်းပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံကြေး အပေါ် အတိုးနှုန်း (%)

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + (,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် x အတိုးနှုန်း (%) )

= ,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် + ၁၆၆,၀၀၀ ကျပ်

= ,၄၆၆,၀၀၀ ကျပ်

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၉၅ %

 

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၈၅ %

 

အာမခံသက်တမ်း () နှစ်အတွက် ပရီမီယံနှုန်း

စဉ်

အာမခံထားသူ၏ အသက်

အာမခံထားငွေ (ကျပ်)

အာမခံထားငွေ

%

၁။

၁၈ ၄၀

၁၄,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၁ %

၂။

၁၈ ၄၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၁၄,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၃ %

၃။

၁၈ ၄၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅ %

၄။

၄၁ ၅၀

,၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၃ %

၅။

၄၁ ၅၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅ %

၆။

၅၁ ၆၀

,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ၂၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ

၇၅%

တမူထူးခြားသည့် စုဆောင်းမှု အသက်အာမခံ

ကူပွန်များကို သင် စာရင်းဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်မှ နှစ်စဉ်အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။

အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှုသည် ကူပွန်အား မည်သို့မျှအကျိုးသက်ရောက်ခြင်း မရှိပါ။ ကူပွန်သည် ပေါ်လစီသက်တမ်း စေ့ရောက်သည့်အခါ အာမခံထားရှိခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အာမခံပေးသည့် ဂုဏ်ပြုမှုတစ်ရပ် အနေဖြင့် ဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်၍ အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့် မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ပါ။

ဤ စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ Smart Savings (5/2) သည် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် မတော်တဆမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုသာ ပေးသော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

နှလုံးသွေးကြောရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ကာ နှလုံးတစ်ရှုးသေသွားခြင်း Heart Attack ကြောင့် သေဆုံးသွားပါက အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။

စာသင်သားအသက်အာမခံ

(က)      အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံဝယ်ယူသူ မိခင်/ဖခင် သေဆုံးပါက ကျန်ရှိသော ပရီမီယံကို ဆက်လက်၍ ပေးသွင်းရန်မလိုဘဲ စာသင်သားအသက်အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ်(၁၇)နှစ်မှစ၍ အရစ်ကျရရှိခံစားနိုင်သည်။

(ခ)       အကျိုးခံစားခွင့်ကို အသက် (၁၇)နှစ်ပြည့်ချိန်မှစ၍ အသက်(၂၀)ပြည့်သည်အထိ (၄)နှစ် အရစ်ကျ ခံစားနိုင် ပါသည်။

သားသမီးများ၏ ပညာသင်ကျောင်းနေစရိတ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရည်မှန်းချက်ပြည့်သည့် ဘွဲ့ရချိန်အထိ ငွေကြေးကိစ္စ မပူပင်ရအောင် (၄)နှစ်ဆက်တိုက် တစ်ကြိမ်တည်း ထုတ်ပေးမည့် အစား အရစ်ကျထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပမာ  –

အာမခံထားငွေ                            = ကျပ် ၈,၀၀၀,၀၀၀

အာမခံထားသူရင်သွေးငယ်         =  ၉ နှစ်

အာမခံထားရမည့်သက်တမ်း       =  ၁၁ နှစ်

ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့်ကာလ     =  ၈ နှစ်

ပညာသင်ထောက်ပံ့သည့်အကျိုးခံစားခွင့် = ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၇)နှစ်

= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၈)နှစ်

= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၁၉)နှစ်

= ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏ ၂၅%) (၂၀)နှစ်

စုဆောင်းမှု အသက်အာမခံ