မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှုအာမခံ

အောက်ပါရောဂါများကြောင့် သေဆုံးသောအခါ (သို့မဟုတ်) ဆေးကုသမှု ခံယူရသောအခါ အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။

နှလုံးရပ်ခြင်း

လေဖြတ်ခြင်း

ကင်ဆာ

ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း

အစားထိုးကုသခြင်း

နှလုံးအဆို့ရှင်အစားထိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုပြင်ခြင်း

လမ်းကြောင်းလွှဲ၍ နှလုံးခွဲစိတ်ကုသခြင်း

ပြင်းထန်စွာ မီးလောင်ခြင်း

သတိမေ့ခြင်းနှင့်

ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း

အနည်းဆုံး ()ယူနစ်မှ အများဆုံး (၁၀) ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံကြေးနှုန်းထားများမှာ အာမခံထားသူ၏အသက် အပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်း ထားရှိသူများအနေဖြင့် ()လတစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ()နှစ်စာတစ်လုံးတည်း ပေးသွင်း နိုင်ပါသည် ။

() ဦးနှင့်အထက် ထားရှိသူများအနေဖြင့် () လတစ်ကြိမ် ၊ () လတစ်ကြိမ် ၊ () လတစ်ကြိမ်၊ () နှစ်စာတစ်လုံးတည်း အစရှိသည်ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အာမခံ () ယူနစ် ၀ယ်ယူထားလျှင် (,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် ၊

(၁၀) ယူနစ် ၀ယ်ယူထားလျှင် (၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်ကို သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့် အနေဖြင့် ရရှိပါမည်။