မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်းများ


ကျန်းမာရေးအာမခံ

(က)      ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်း (မတော်တဆမှု၊ ရောဂါကြောင့်)

(ခ)        သေဆုံးခြင်း (မတော်တဆမှု၊ ရောဂါကြောင့်)

(ဂ)        ခွဲစိတ်ကုသခြင်း

(ဃ)      ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း

(င)        ပြင်ပလူနာအဖြစ်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း

သီးခြားဝယ်ယူ၍ မရနိုင်သော အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်ဖြစ်သည့် “ဆေးရုံ တက်ရောက်ကုသခြင်း” နှင့် တွဲဘက်ဝယ်ယူရပါမည်။

ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းအတွက် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀,၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။