အထွေထွေအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

အထွေထွေအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခြင်း

အထွေထွေအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် တောင်းခံနိုင်သည့် အခြေအနေများ

 • ရှင်သန်မှု အကျိုးခံစားခွင့်
 • နှစ်စေ့ အကျိုးခံစားခွင့်
 • ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူခြင်း၊ ပြင်ပလူနာ၊ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ (သဘာ၀အလျောက်) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း
 • ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်
 • အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
 • ချေးငွေရယူနိုင်ခြင်း

မှတ်ချက်။ ။ အထွေထွေအကျိုးခံစားခွင့်များကို စုဆောင်းမှု အသက်အာမခံအမျိုးအစားကို ၀ယ်ယူထားသူများ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံထားသူများသာ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များအနက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံသည့်အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုကိုသာ တောင်းခံနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်လစီသည် ပျက်ပြယ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • အာမခံစာချုပ်မူရင်း
 • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
 • နောက်ဆုံးပရီမီယံပေးသွင်းထားသော ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
 • အာမခံထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်
 • ဆေးရုံမှ ပြေစာဖြတ်ပိုင်း
 • ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့်တောင်းခံလွှာ