အကျိုးတူမိတ်ဖက်ပြုလုပ်ခြင်း အခမ်းအနား

CB Life Insurance နှင့် Thai Life Insurance တို့၏ Business Alliance ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို Melia Hotel 5.11.2019(အဂၤါေန႔) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။