ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်များ

FRD မှညွှန်ကြားထားသော Countering the financing of proliferation ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ

proliferation Powerpoint for MOPF (28 29 July 2021)

International Standard and Myanmar Effort AML CFT-1 ဆောင်ရွက်ချက်များ

International Standards and Myanmar Effort AML CFT-1

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရာများ

Powerpoint for FRD training (25 26 Sept 2021)